March 14, 2018

อาการที่พบ
เครื่องเย็นเข้าเกียร์Dรถไม่วิ่ง

เข้าเกียร์ได้แต่รถไม่วิ่ง
แจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ

การแก้ไข
โอเวอร์ฮอล์เกียร์ 
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง
เปลี่ยนยางหิ้วเครื่อง

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Contact Us
line logo2.jpg
  • Facebook Social Icon
line logo2.jpg
  • Facebook Social Icon

061-416-4444

เวลาทำการ

เปิดทำการ          วันจันทร์ - เสาร์  

                       เวลา 9.00 - 18.00 น.

หยุดทำการ        วันอาทิตย์

ติดต่อเรา

บริษัท เกียร์ฟ็อกซ์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด

283, 285 ซอย กรุงเทพ-นนท์ 11

ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี     ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000