BENZ E220 CDI หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย

February 13, 2018

 

อาการที่พบ
เช็คช่วงล่าง
หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย
เช็คเบรก

 

การแก้ไข
เปลี่ยนลูกหมากกันโคลง
บู้ชดุมล้อหลัง
เปลี่ยนคันชัก
บู้ชแร็ก
ยางหิ้วเพลากลาง 
ปีกนกบนล่าง

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts