MITSUBISHI PAJERO มีเสียงดังช่วงล่างเวลาออกตัว

February 13, 2018

 อาการที่พบ
น้ำมันเครื่องรั่ว
เข้าเกียร์ช่วงเช้าไม่วิ่ง
มีเสียงดังช่วงล่างเวลาออกตัว
เช็คเบรก


การแก้ไข
โอเวอร์ฮอล์เกียร์
เปลี่ยนลูกยางเบ้าโช้ค
เปลี่ยนยางกันโคลงหน้า
เปลี่ยนยางแท่นเกียร์
ซีลคอหลัง
เปลี่ยนโช้คอัพหน้าหลัง

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts