top of page

LEXUS RX300 ออกตัวไม่มีแรง แต่พอเครื่องร้อนขับได้ปกติ


ถามกันบ่อยมากกก !!! ทำไมเริ่มต้นอาการเกียร์เสีย คือรถออกตัวไม่ได้ต้อง "รอเครื่องร้อน" ถึงจะขับได้ปกติ?

คำตอบคือ "การเสื่อมสภาพของโอริงและลูกสูบคลัชในเกียร์"

โอริงเมื่อใช้งานนานๆยางจะเริ่มเสื่อมและแข็งตัว ทำให้มีการรั่ว คลัชเกียร์เลยไม่สามารถทำงานได้ แต่เมื่อเกียร์มีความร้อนมากขึ้นโอริงจะขยายตัวออกเล็กน้อยพอให้ลูกสูบทำงานได้ เลยทำให้รถพอเคลื่อนตัวได้ แต่พอรถจอดจนเครื่องเย็น เกียร์ก็จะกลับมาอาการเดิม

ถ้าพบอาการนี้ให้รีบเข้าศูนย์ฯเพื่อแก้ไข ! มิฉะนั้น รถจะขับไม่ได้เลย หรืออาจตายกลางทางซึ่งอันตรายมาก !! แถมทิ้งไว้นาน เกียร์ยิ่งพังเพิ่ม ค่าซ่อมแพงกว่าเดิม !!!!

อาการที่แจ้ง ออกตัวไม่มีแรง แต่พอเครื่องร้อนขับได้ปกติ เวลาเลี้ยวมีเสียงดังกุ๊กๆ ตอนสตาร์ทเครื่องมีรถสั่น

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนเพลาขับทั้งเส้นซ้ายขวา เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page