MAZDA3 ต้องรอเครื่องร้อนรถจึงจะออกตัว ขับไปสักพักมีไฟเตือน


อาการที่แจ้ง ขับไปสักพักมีไฟATขึ้นโชว์ ต้องรอเครื่องร้อนรถจึงจะออกตัว

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง เปลี่ยนซีลคอหลัง เปลี่ยนกรองเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

Featured Posts