MITSUBISHI MIRAGE รถมีเสียงดังเวลาเลี้ยว


อาการที่แจ้ง เลี้ยวขวาสุดซ้ายสุดจะมีเสียงดัง

การซ่อม เปลี่ยนเพลาขับทั้งเส้นซ้ายขวา เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวา เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าซ้ายขวา เจียรจานเบรคหน้าซ้ายขวา

Featured Posts