top of page

MITSUBISHI PAJERO เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัวต้องรอนาน พอเปลี่ยนเกียร์แล้วกระชาก


เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัวต้องรอ พอเปลี่ยนเกียร์แล้วกระชาก อาการเหล่านี้ หายได้ด้วยการ "โอเวอร์ฮอลเกียร์" !!!!

"โอเวอร์ฮอลเกียร์ (Gearbox Overhaul)" คือการยกเกียร์ลงมาผ่าตรวจสอบความเสียหาย และนำมาทำความสะอาด พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่สึกหรอใหม่ทั้งหมด แล้วค่อยประกอบกลับไปเป็นเหมือนเดิม พิเศษเฉพาะที่นี่!!! เรามีการใช้เครื่องตรวจสอบสมองเกียร์ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ เพื่อให้เกียร์หายชัวร์ 100% ดังนั้น เราจึงกล้ารับประกันงานเกียร์ 1 ปี !!!!!

อาการที่แจ้ง ออกตัวตอนเช้าต้องรอประมาณ 10 นาที มีกระชากจังหวะเข้าเกียร์Dหรือเกียร์R

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page