TOYOTA COROLLA ALTIS เกียร์ค้าง เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน


เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน แก้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ

อาการที่แจ้ง เกียร์ไม่เปลี่ยนจาก3ไป4 เกียร์ค้างอยู่ที่เกียร์3เป็นทั้งเครื่องเย็นและเครื่องร้อน

การซ่อม เปลี่ยนโซลูนอยล์ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมกรองเกียร์

Featured Posts