CHEVROLET CRUZE วิ่งทางขรุขระมีเสียงดัง


แก้ทุกปัญหาเสียงดังจากช่วงล่างรถ !!

ปัญหากวนใจอันดับ1ของผู้ใช้รถ !!!

อาการที่แจ้ง มีเสียงดังช่วงล่างด้านหน้าซ้าย วิ่งทางขรุขระมีเสียงดัง

การซ่อม เปลี่ยนลูกหมากแร็คซ้ายขวา เปลี่ยนคันชักซ้ายขวา

Featured Posts