top of page

BMW E60 อาการ ไฟเกียร์ไม่ขึ้น เกียร์เข้าSLEEPMODE เปลี่ยนเกียร์ มีอาการกระตุก
อาการที่พบเจอ

#ไฟเกียร์ไม่ขึ้น #เกียร์เข้าSLEEPMODE #เปลี่ยนเกียร์มีอาการกระตุก

- เบื้องต้นเช็คระบบสายไฟและแก้ปัญหาสายไฟเปลี่ยนแผงวงจรเกียร์

- ขับทอลองมีอาการกระตุก เลยเสนอผ่าเกียร์ตรวจสอบ

- พบเจอเศษเหล็ก มีลูกปืนปั้มเกียร์แตก ซีลโอริงต่างๆแข็งตัว


งานซ่อม

- โอเวอร์ฮอลเกียร์

-เปลี่ยนอะไหล่ชุดซ่อมภายในใหม่ทั้งหมดตรงรุ่นเกียร์ ประเก็น โอริง ซีล แผ่นคลัช แผ่นเหล็ก ไส้กรองเกียร์

- ล้างทำความสะอาดโซลินอยด์

- เช็คตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสมองเกียร์


תגובות


Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page