top of page

ISUZU DMAX เครื่องเย็นรอออกตัว


ISUZU DMAX เกียร์ JATCO เครื่องเย็นรอออกตัว


อาการที่พบเจอ

- เครื่องเย็นรอออกตัว

อาการนี้ทางเราแนะนำลูกค้าได้เลยว่าต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ เปิดมาสิ่งแรกที่เจอคือ แผ่นคลัชร่อน ซีลโอริงต่างๆและลูกสูบในเกียร์แข็งตัว มีเศษในกรองเกียร์ สมควรแก่การการโอเวอร์ฮอลเกียร์

งานซ่อม -เปลี่ยนอะไหล่ชุดซ่อมภายในใหม่ทั้งหมดตรงรุ่นเกียร์ ประเก็น โอริง ซีล แผ่นคลัช แผ่นเหล็ก ไส้กรองเกียร์ - ล้างทำความสะอาดโซลินอยด์ - เช็คตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสมองเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page