AUDI TT COUPE เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์ตามระยะทาง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

March 14, 2018

 อาการที่พบ

เช็คเบรกหลัง
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมไส้กรองตามระยะทาง

น้ำมันเกียร์สกปรก

 

การแก้ไข
เปลี่ยนผ้าดิสเบรกหลัง
เปลี่ยนจานดิสเบรกหลัง
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
เปลี่ยนไส้กรองเกียร์

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts