top of page

NISSAN TEANAJ31 เกียร์เดินหน้าต้องรอเครื่องร้อนรถจึงออกตัว มีไฟเครื่องโชว์บนหน้าปัด


อาการที่แจ้ง เข้าเกียร์Dรถไม่ออกตัวต้องรอเครื่องร้อน มีไฟเครื่องโชว์ มีเสียงกุ๊กๆตอนทางขรุขระ

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนยางแท่่นเครื่องแท่นเกียร์ เปลี่ยนลูกหมากกันโคลงหน้า เปลี่ยนบู้ชอาร์มหลังเล็กใหญ่ เปลัี่ยนสายพานหน้าเครื่อง ซ่อมปั้มเพาเวอร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page