BENZ E220 CDI หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย


อาการที่พบ เช็คช่วงล่าง หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย เช็คเบรก

การแก้ไข เปลี่ยนลูกหมากกันโคลง บู้ชดุมล้อหลัง เปลี่ยนคันชัก บู้ชแร็ก ยางหิ้วเพลากลาง ปีกนกบนล่าง

Featured Posts