NISSAN TIIDA เครื่องเย็นเข้าเกียร์ D รถไม่วิ่ง


อาการที่พบ เครื่องเย็นเข้าเกียร์Dรถไม่วิ่ง

เข้าเกียร์ได้แต่รถไม่วิ่ง แจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ

การแก้ไข โอเวอร์ฮอล์เกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง เปลี่ยนยางหิ้วเครื่อง

Featured Posts