TOYOTA FORTUNER มีเสียงดังมาจากด้านหลังรถ

February 23, 2018

 

อาการที่พบ
มีเสียงดังมาจากด้านหลังรถ
น้ำมันเบรครั่ว


การแก้ไข
เปลี่ยนกระบอกเบรคหลัง
เปลี่ยนผ้าเบรคหลังพร้อมเจียรจาน
เติมน้ำมันเบรค

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts