NISSAN ALMERA คันเกียร์ลื่นเข้าเกียร์ไม่ได้


เข้าเกียร์ไม่ได้ไม่ใช่เกียร์พัง!!!!! แก้ไขได้ง่ายๆในงบหลักร้อย!!!!!!!!!

อาการที่แจ้ง คันเกียร์ลื่น เข้าเกียร์ไม่ได้

การซ่อม เปลี่ยนบู้ชคันเกียร์

Featured Posts