top of page

FORD RANGER เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วไม่ดีขึ้น ออกตัวต้องรอสักพัก


คำถามยอดฮิต ! ! ! ถ้าเกียร์มีปัญหา "ฟลัชชิ่งเกียร์" แล้วหายมั้ย ?

"ฟลัชชิ่งเกียร์" เป็นการทำความสะอาดเกียร์อย่างหมดจดโดยการถ่ายน้ำมันเก่าทั้งหมดออก และแทนที่ด้วยน้ำมันเกียร์ใหม่ ซึ่งเหมาะการบำรุงรักษาเกียร์ ทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

แต่ถ้าเกียร์มีปัญหาอยู่แล้ว เช่นมีอาการสึกหรอของเกียร์แผ่นคลัชแผ่นเหล็ก หรือซีลยางเริ่มเสื่อม การฟลัชชิ่งเกียร์ไม่ได้ช่วยทำให้หายจากอาการ

และบางครั้ง เกียร์มีการสึกหรอภายในอยู่แล้วแต่มีสิ่งสกปรกอุดอยู่ จึงยังไม่ออกอาการมากนัก แต่พอ ฟลัชชิ่่งเกียร์ ทำให้เห็นอาการชัดขึ้นได้เช่นกัน

::: แนะนำ ::: ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ทุก 20,000 กม. เพื่ออายุการใช้งานของเกียร์ที่ยาวนาน

อาการที่แจ้ง ออกตัวต้องรอสักพัก ขับได้แค่2เกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนเข้ามาที่ศูนย์แค่2วัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วไม่ดีขึ้น

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page