top of page

TOYOTA ALTIS เข้าเกียร์ได้แต่รถไม่ออกตัว เกียร์มีกลิ่นไหม้


"เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัว" หากควบกับการ "มีกลิ่นไหม้" ในน้ำมันเกียร์ นั้นบ่งบอกว่ามีความเสียหายหนักในเกียร์ จำเป็นที่ต้อง "ผ่าเกียร์โอเวอร์ฮอล(Overhaul)" เพราะแผ่นคลัช/แผ่นเหล็กในเกียร์เสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนใหม่พร้อมชุดซ่อม ประเก็น ซีลต่างๆ และไส้กรองเกียร์

แต่หากไม่มีกลิ่นไหม้ อาจเป็นไปได้อีก 3 สาเหตุ คือ

1. "สมองเกียร์ หรือ ระบบควบคุมเกียร์มีปัญหา" วิธีแก้คือ เช็คการทำการสมองเกียร์ และเปลี่ยนโซลูนอยด์ที่เสีย 2. "เกียร์สกปรกมาก" เพราะไม่มีการเปลี่ยน/ถ่ายน้ำมันเกียร์ อย่างต่อเนื่อง จนสิ่งสกปรกอุดตันภายในเกียร์ วิธีแก้คือ นำเกียร์ออกมาล้าง แล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่/หรือ ฟลัชชิ่งเกียร์ 3. "อะไหล่ภายในเกียร์เช่นโอริง/ลูกสูบ/คลัชหมดสภาพ" วิธีแก้ไขคือทำการโอเวอร์ฮอลเกียร์ เช่นกัน

ดังนั้น หากมีอาการ "เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัว" แนะนำให้รีบนำรถมาให้ช่างฯตรวจสอบก่อน เพราะการตรวจหน้างานจะทำให้สามารถแจ้งสาเหตุที่แท้จริงได้

อาการที่แจ้ง เข้าเกียร์Dรถไม่ออกตัวต้องออกตัวด้วยเกียร์ต่ำ มีกลิ่นไหม้จากเกียร์

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page