top of page

HONDA ACCORD เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัวต้องรอนาน


เข้าเกียร์แล้วรถไม่ออกตัวต้องรอ อาการเหล่านี้ หายได้ด้วยการ "โอเวอร์ฮอลเกียร์" !!!!

"โอเวอร์ฮอลเกียร์ (Gearbox Overhaul)" คือการยกเกียร์ลงมาผ่าตรวจสอบความเสียหาย และนำมาทำความสะอาด พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่สึกหรอใหม่ทั้งหมด แล้วค่อยประกอบกลับไปเป็นเหมือนเดิม

พิเศษเฉพาะที่นี่!!! เรามีการใช้เครื่องตรวจสอบสมองเกียร์ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ เพื่อให้เกียร์หายชัวร์ 100% ดังนั้น เราจึงกล้ารับประกันงานเกียร์ 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง !!!!!

รุ่นรถที่ซ่อม HONDA ACCORD

อาการที่แจ้ง

เข้าเกียร์Dรถไม่ออกตัว

ต้องรอเครื่องร้อนรถจึงออกตัว

การซ่อม

โอเวอร์ฮอลเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page