top of page

HONDA CIVIC น้ำมันเกียร์สีชมพู น้ำเข้าเกียร์


น้ำมันเกียร์สีชมพู น้ำเข้าเกียร์ อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ...

1.ท่อออยล์เกียร์รั่วซึมหรือแตกชำรุดทำให้น้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ซึมเข้าไปจากหม้อน้ำ

2.รถที่ลุยน้ำสูง ทำให้น้ำดันซึมผ่านซีลเพลาขับเข้าไปในเกียร์ หรือซึมผ่านจุดที่เติมน้ำมันเกียร์

ให้สังเกตดูที่สีของน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนไป

สีส้ม สีน้ำตาลหรือสีชาเย็น = ออยคูลเลอร์ น้ำมันเครื่องแตก เพราะ สีน้ำมันเครื่องส่วนมากจะเป็นสีเข้มพอผสมน้ำเลยดูเหมือนสีชาเย็น

สีชมพูนมเย็น = ออยคูลเลอร์น้ำมันเกียร์แตก เพราะ น้ำมันเกียร์ออโต ส่วนมากจะเป็นสีแดง พอผสมน้ำเลยเป็นสีนมเย็น

การแก้ไข

1.ใช้การ flush&fill น้ำมันเกียร์ จนกว่าสีของน้ำมันเกียร์จะกลับมาเป็นปกติ

2.โอเวอร์ฮอลเกียร์ ยกเกียร์ รื้อเกียร์ เพื่อทำความสะอาด เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทั้งหมด

เมื่อน้ำเข้าเกียร์ควรรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือนำมาขับใช้งาน เพราะจะทำให้ระบบเกียร์ชำรุดและภายในเกียร์เป็นสนิม แล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องลากรถเข้าอู่ป็นงานใหญ่กันเลยทีเดียว

รุ่นรถที่ซ่อม #HONDA #CIVIC

อาการที่แจ้ง

ออยล์เกียร์แตกน้ำเข้าเกียร์

น้ำมันเกียร์สีชมพู

การซ่อม

โอเวอร์ฮอลเกียร์

เปลี่ยนซีลคอหลัง

เปลี่ยนออยล์เกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page