top of page

NISSAN TEANAJ31 ต้องรอเครื่องร้อนรถจึงออกตัว


ถามกันบ่อยมากกก !!! ทำไมเริ่มต้นอาการเกียร์เสีย คือรถออกตัวไม่ได้ต้อง "รอเครื่องร้อน" ถึงจะขับได้ปกติ?

คำตอบคือ "การเสื่อมสภาพของโอริงและลูกสูบคลัชในเกียร์"

โอริงเมื่อใช้งานนานๆยางจะเริ่มเสื่อมและแข็งตัว ทำให้มีการรั่ว คลัชเกียร์เลยไม่สามารถทำงานได้ แต่เมื่อเกียร์มีความร้อนมากขึ้นโอริงจะขยายตัวออกเล็กน้อยพอให้ลูกสูบทำงานได้ เลยทำให้รถพอเคลื่อนตัวได้ แต่พอรถจอดจนเครื่องเย็น เกียร์ก็จะกลับมาอาการเดิม

ถ้าพบอาการนี้ให้รีบเข้าศูนย์ฯเพื่อแก้ไข !

มิฉะนั้น รถจะขับไม่ได้เลย หรืออาจตายกลางทางซึ่งอันตรายมาก !!

แถมทิ้งไว้นาน เกียร์ยิ่งพังเพิ่ม ค่าซ่อมแพงกว่าเดิม !!!!

รุ่นรถที่ซ่อม NISSAN TEANAJ31

อาการที่แจ้ง

เครื่องเย็นรถไม่ออกตัว

ติดไฟแดงออกตัวเหมือนเกียร์วืด

การซ่อม

โอเวอร์ฮอลเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page