top of page

TOYOTA ALTIS เกียร์ลื่น รถอืดไม่มีกำลัง เกียร์ไม่เปลี่ยน


เกียร์ลื่น รถอืดไม่มีกำลัง เกียร์ไม่เปลี่ยน เป็นอาการยอดฮิตที่พบได้บ่อยมากกกกกกก !!!

เกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันเกียร์ที่สะสมเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลและเปลี่ยนถ่ายให้ตรงตามระยะ ส่งผลทำให้มีเศษเหล็กที่เกิดจากการเสียดสี เศษคลัชท์เกียร์ เข้าไปอุดตันในสมองเกียร์ หรืออาจเกิดจากน้ำมันเกียร์รั่ว ทำให้น้ำมันเกียร์มีไม่เต็มระบบ ส่งผลให้การสั่งการของสมองเกียร์ทำงานผิดพลาด ไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์

รุ่นรถที่ซ่อม TOYOTA ALTIS

อาการที่แจ้ง

เกียร์วืดลื่นเหมือนคลัชไม่จับ

รถอืดไม่มีกำลัง

ลากรอบไม่เปลี่ยนเกียร์

การซ่อม

โอเวอร์ฮอลเกียร์

เปลี่ยนซีลคอหลัง

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page