top of page

BENZ E220 W124 TOURING เกียร์เปลี่ยนเร็ว และมีอาการเกียร์คลิกดาวน์ไม่ได้
BENZ E220 W124 TOURING เกียร์เปลี่ยนเร็ว และมีอาการเกียร์คลิกดาวน์ไม่ได้

อาการที่พบเจอ

- เกียร์เปลี่ยนเร็ว

- เกียร์คลิกดาวน์ไม่ได้ รถไม่มีกำลัง


เบื้องต้น ขอเปิดอ่างน้ำมันเกียร์เพื่อเช็คตัวสมอง พบกรองเกียร์มีความสกปรก


งานซ่อม - เปลี่ยน ไส้กรองเกียร์ ประเก็นอ่าง - ซ่อมทำความสะอาดสมองเกียร์ และปรับจูน

Comments


Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page