HONDA ODYSSEY ออกตัวรอ เกียร์วืด เปลี่ยนเกียร์มีอาการกระตุก



อาการที่พบเจอ

- ออกตัวรอมีอาการแทก

- เกียร์วืด

- เปลี่ยนเกียร์มีอาการกระตุก

- ขับทดลองมีอาการกระตุก เสนอผ่าเกียร์ตรวจสอบ

- พบเจอคลัชร่อน ซีลโอริงลูกสูบแข็งตัว


งานซ่อม

- โอเวอร์ฮอลเกียร์

- เปลี่ยนอะไหล่ชุดซ่อมภายในใหม่ทั้งหมดตรงรุ่นเกียร์ ประเก็น โอริง ซีล แผ่นคลัช แผ่นเหล็ก ไส้ กรองเกียร์

- ล้างทำความสะอาดโซลินอยด์

- เช็คตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสมองเกียร์

Featured Posts